تشکر بیگو

 

سفارش شما با موفقیت ثبت شد!

شماره سفارش شما : {entry_id}

 

شماره‌های پشتیبانی
۰۹۳۹۷۴۸۱۲۳۰ | ۰۹۳۶۲۹۴۶۴۱۸

بازگشت به صفحه نخست

 

فاکتور 


{entry_id} شماره سفارش شما
{diamonds:14} سفارش شما
{transaction_id} شماره تراکنش
{payment_gateway} درگاه پرداخت
{ID آیدی بیگو (نام):18.3} آیدی بیگو شما

 

بازگشت به صفحه نخست