شارژ الماس بیگو

آموزش خرید

  • برای خرید الماس بیگو به آیدی شما نیاز است.
  • نمونه آیدی در تصویر با عدد 2 مشخص شده است.

  • سپس آیدی را برداشته و در فرم بالا وارد در قسمت  آیدی بیگو  وارد نمایید.
  • پس از آن دکمه صورتی رنگ  بررسی آیدی  را بزنید.

  • پس از اندکی  تصویر اکانت آیدی بیگو  خود را مشاهده خواهید کرد.
  • سپس تیک  این آیدی متعلق به من می‌باشد  را بزنید.

  • اکنون دکمه سبز رنگ  پرداخت  به شما نمایش داده شده است.
  • دکمه پرداخت را زده و به صفحه درگاه بانک ارجاع داده خواهید شد.